LOGO

Witamy na platformie zdalnego nauczania Akademii Pomorskiej w Słupsku

Platforma uruchomiona w ramach projektu Przebudowa i doposażenie laboratorium – "Edukacyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego Akademii Pomorskiej w Słupsku" podnoszące jakość kształcenia studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2. Społeczeństwo wiedzy, Działanie 2.1. Infrastruktura edukacyjna i naukowo-dydaktyczna.

Platforma zawiera kursy przeznaczone dla studentów naszej akademii, jednak będą one dostępne dopiero od października 2013.
W celu korzystania z zasobów platformy wymagane jest posiadanie konta w systemie. Na chwilę obecną nie jest możliwa samorejestracja. Kursy są pogrupowane w kategorie, a dostęp do nich jest możliwy tylko za pomocą klucza.

1

Szanowni Studenci, informujemy, że od dnia 12.11.2019r. dostępna jest nowa platforma e-learningowa Katedry Bezpieczeństwa Narodowego.
Nowa platforma e-learningowa Katedry Bezpieczeństwa Narodowego dostępna jest pod adresem  https://ckel.apsl.edu.pl lub w zakładce "Nowa platforma e-learningowa" na stronie Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania. Również na stronie IBiZ dostępna jest zakładka "Platforma e-learning", która umożliwia dostęp do starej wersji platformy e-learningowej. Dostęp do starej platformy dla studentów SPS BL i SDS BL możliwy będzie do 30.11.2019r.

Wszyscy studenci SPS BL i SDS BL proszeni są o zalogowanie się na nowej platformie e-learningowej pod adresem https://ckel.apsl.edu.pl 
Opis i sposób logowania się do platformy podany jest na podstonie logowania.
Administrator Platformy e-learningowej CKEL

Skip course categories

Course categories


Skip Pomoc techniczna

Pomoc techniczna

W przypadku problemów technicznych lub pytań dotyczących działania platformy prosimy o kontakt z administratorem: administrator.bn@apsl.edu.pl

Skip Calendar

Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 Today Tuesday, 19 November 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Social Networks

Original theme created by Shaun Daubney | moodle.org